Ansøg

Hvad kan man søge støtte til?

Fonden kan yde støtte til aktiviteter, information og kunstneriske udtryk der retter sig imod sociale, miljømæssige, internationale problemer og uligheder.

I de senere år er der ydet støtte for i alt 100.000 – 200.000 kr., sædvanligvis i portioner på 3-10.000 kr.

Alle beslutninger om støtte træffes på møder i fondsbestyrelsen. Der holdes møder 4-5 gange om året.
Fondens fundats (§4):
Et eventuelt overskud skal anvendes til at yde støtte til:
 • Aktiviteter mod forringelse af befolkningsgruppers og befolkningsflertals daglige livskvalitet.
 • Folk og befolkningsgrupper i 3. verdenslande eller lande, der kan sidestilles hermed, der trues af udefra kommende økonomiske, politiske og militære overgreb eller fra magtgrupperinger i det enkelte land.
 • Genopretning af naturgrundlaget og hindring af overudnyttelse af naturressourcerne, både globalt, regionalt og lokalt.
 • Kunstneriske udtryk, der modarbejder sociale, politiske og militære uligheder.
 • Aktiviteter, der har til formål at informere om sociale, politiske og militære uligheder til en bredere offentlighed.

Hvordan ansøger jeg?

Send en e-mail til helgeboj@mail.tele.dk med emnet "Ansøgning 15. septemberfonden" og vedhæft en word eller pdf-fil, som indeholder nedenstående.


 • Formål/kortfattet beskrivelse
 • Budget
 • Ansøgt beløb,
 • Ansøger (evt. organisation)
 • Kontaktinformationer (kontaktperson, adresse, tlf, e-mail)
 • Bankoplysninger
 • SE/CVR-nummer (hvis ikke et sådant haves, så cpr-nummer på kontaktpersonen)