2023

Solidaritet til besøg af strejkende engelske sygeplejersker

11.518
Historiepodcasten De Røde Fjer 
10.000
Dignity til deres arbejde mod tortur 
5.000

Enhedslistens kulturfestival 2023

20.000
Forlaget CNAS til udgivelsesprojekt af Wolfgang Fritz Haug.
2.500
FN-forbundet til konference om Vestsahara
15.000
Solidaritet til besøg af engelske arbejdere i f. m. OK23 
20.000
Deltagelse i klimamøde i Wien 6.000
Global Aktion, The Climate Justice Campaign group til konference mellem faglige og klimaaktivister.    
10.000
MS-Århus til Cooperative Food Festival 2023
5.000
SUF til international sommerlejr
10.000
SUF til sommerlejr i Danmark
7.000
HUM-rådet, KU til kampagne mod regeringens kandidatreform mv.
7.000
FN-forbundet til Israel-Palæstina konference. 
6.000
SFAH til sommerkursus om arbejderkultur og arbejderhistorie
5.000
SFAH/Radio Stjernen til podcast projekt. 
3.000
Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt til offentligt møde om CCS
5.000
Enhedslisten i Gladsaxe m.fl. til Sankt Hans arrangement
7.862
Solidaritet til to debatarrangementer
10.000
DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur til hjælp til flygtninge med krigstraumer
5.000
Støtte til filmprojektet Colonial Tour
10.000
Free Gaza Movement til besøg af Freedom Flotilla i København
5.000
Monsun til udgifter til modkraft.dk
10.000
Gode Penge til filmforevisning
3.500
Podcastserien De Røde Fjer til podcast om Carl Scharnberg5.000
Operation Dagsværk til lokalgrupper
 5.000
Enhedslistens Palæstinaudvalg til FN dag for Palæstina  2.500

Noah til kampagne for at bevare mærkning af GMO.

 5.000
Aveny-T. til støtte af The Freedom Theatre i den palæstinensiske flygtningelejr Jenin 10.000
Enhedslisten Region H til Enhedslistens Kulturfestival 2024 20.000
Uddelinger i alt i 2024246.880
2018

Miljøkonference i regi af Transform Denmark                     15.000 kr.
Deltagelse i Sahara Marathon, Afrika Kontakt.                    10.000 kr.
Deltagelse i crowd-funding af auktion/køb af skulptur ved Danmarksindsamlingen  5.000 kr.
Kulturfestival 2018, Enhedslisten                             30.000 kr.
Internationalt politisk udviklingsseminar i regi af Real Democracy Movement     4.000 kr.
Seminar i folketinget om dom ang. Vestsahara, Afrika Kontakt             2.500 kr.
Arrangement d. 21/5 til Free Gaza Danmark                       8.000 kr.
Udgivelse af bog om Preben Wilhjelm v. PV Productions               10.000 kr.
Kulturfestival 2019 v. Programgruppen for Enhedslistens kulturfestival.        30.000 kr.
Undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan, v. Tribunalforeningen        5.000 kr.
Støtte til møde/oplæg v. Magasinet Eftertryk                      5.000 kr 
Arrangement ifm. Nakba v. Palæstina-Initiativet                     4.000 kr.
Facebook-annoncering v. Palæstinaorientering                    10.000 kr.

Støtte til Kanafanis hjælpefonds arbejde.                      5.000 kr.

Støtte til aktiviteter ved FNs dag mod vold mod kvinder v. Human Rights March.     5.000 kr.
Uddelingsavis og andre oplysningsaktiviteter v. Folkebevægelsen mod EU.     50.000 kr.
Støtte til projekt om kvinders rettigheder i DR Congo v. Kvindernes U-landsudvalg  10.000 kr.
Støtte til kampagneaktiviteter i regi af Racismefri By, Odense             3.000 kr.