Uddelinger

2018

Miljøkonference i regi af Transform Denmark                     15.000 kr.
Deltagelse i Sahara Marathon, Afrika Kontakt.                    10.000 kr.
Deltagelse i crowd-funding af auktion/køb af skulptur ved Danmarksindsamlingen  5.000 kr.
Kulturfestival 2018, Enhedslisten                             30.000 kr.
Internationalt politisk udviklingsseminar i regi af Real Democracy Movement     4.000 kr.
Seminar i folketinget om dom ang. Vestsahara, Afrika Kontakt             2.500 kr.
Arrangement d. 21/5 til Free Gaza Danmark                       8.000 kr.
Udgivelse af bog om Preben Wilhjelm v. PV Productions               10.000 kr.
Kulturfestival 2019 v. Programgruppen for Enhedslistens kulturfestival.        30.000 kr.
Undersøgelse af Danmarks krige i Irak og Afghanistan, v. Tribunalforeningen        5.000 kr.
Støtte til møde/oplæg v. Magasinet Eftertryk                      5.000 kr 
Arrangement ifm. Nakba v. Palæstina-Initiativet                     4.000 kr.
Facebook-annoncering v. Palæstinaorientering                    10.000 kr.
Støtte til Kanafanis hjælpefonds arbejde.                      5.000 kr.
Støtte til aktiviteter ved FNs dag mod vold mod kvinder v. Human Rights March.     5.000 kr.
Uddelingsavis og andre oplysningsaktiviteter v. Folkebevægelsen mod EU.     50.000 kr.
Støtte til projekt om kvinders rettigheder i DR Congo v. Kvindernes U-landsudvalg  10.000 kr.
Støtte til kampagneaktiviteter i regi af Racismefri By, Odense             3.000 kr.