Husets historie

Bygningen stammer fra to perioder – den østlige del er fra 1798 og den vestlige fra 1888
Læs mere om bygningens historie på www.pisserenden.com/ejendomme/studiestraede-24/

Fondens historie

I 1978 købte Kommunistisk Arbejderparti hele ejendommen med de to sidehuse og bygningen har siden huset forskellige venstrefløjspartier og aktiviteter.

I 1995 etableredes ”Den almennyttige fond af 15. september 1968” af partiet KAP (Kommunistisk Arbejderparti), der havde nedlagt sig selv som parti kort før. KAP havde i årene forud orienteret sig i retning af Enhedslisten og lang række medlemmer var gået aktivt ind i Enhedslisten, hvor en stor del stadigt er aktive medlemmer. 

Fonden overtog ejendommen Studiestræde 24, med det formål at bruge overskuddet fra ejendommen til at støtte forskellige kulturelle, sociale og politiske formål. 

Fonden er nu en selvejende og selvstændig fond, hvor 2 af de 5 bestyrelsesmedlemmer udpeges af ”Solidaritetsforeningen af 1994”, der formelt afløste KAP. De resterende 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af den øvrige bestyrelse. 

Bestyrelsen har gennem mange år prioriteret at gøre Studiestræde til et center for græsrodsbevægelser og politiske organisationer. Gennem årene har en række progressive medier haft adresse i Studiestræde 24, ligesom bl.a. Operation Dagsværk, Miljøorganisationen NOAH, Enhedslistens København, Socialistisk Ungdomsfront og Rød Grøn Ungdom holder til i huset. Samtidig bruges overskuddet fra ejendommen dels til nødvendige renoveringer og istandsættelse af ejendommen, dels til uddelinger efter fondens formål (se listen over uddelinger).