Studiestræde 24


Lån af mødelokalet

Fonden stiller et mødelokale i stuen – indgang fra gården – til rådighed for lejerne, foreninger mv. Lokalet er tilgængeligt for handicappede ift. adgangs- og toiletforhold. Der er plads til godt 40 personer. Lokalet reserveres hos Enhedslisten, hvor man også kan afhente og aflevere nøgler.

Det koster ikke noget at låne lokalet, men det er vigtigt at lokalet efterlades i god stand, og at det ikke må bruges til opmagasinering af møbler eller materialer.

Affald

De to første containere er til almindelig dagrenovation, den næste er flaskecontainer til flasker, glas o.lign., den næstfølgende er til pap (papkasser skal klappes sammen inden de kommer i containeren), containeren ved endevæggen er til papir, aviser, reklamer m.v.. Og endelig er der en mindre container til grønt affald. Poser til grønt affald forefindes i postrummet.
Det er vigtigt, at skraldet er fordelt i de rigtige containere, da kommunens affaldsmodtagelse ellers kan nægte at modtage det.

Viceværten giver besked når der afhentes storskrald, og efter aftale, på tlf. 2422 1923 / schoelardt@hotmail.com


Renoveringsprojekter

Vi gennemfører løbende store og små renoveringsopgaver. I de seneste år er næsten alle vinduer og udvendige døre udskiftet for at reducere energiforbruget, der er opsat solceller på taget, gavlen mod en af nabogårdene er renoveret og isoleret udvendigt ligesom bagtrappen er sat i stand. Endelig er hovedtrappen renoveret så den er bragt tilbage i en udformning og farvesætning, der passer til den tidsperiode, hvor den er fra, nemlig omkring 1907.

 I løbet af 2020 renoveres facaden og vinduer mod gaden samt taget - og trapperne i portrummet.